Caută
Close this search box.

Condiții generale de acordare a garanției

S.C. EXCLUSIV COMP SRL., în calitate de vânzător al produselor, asigură garanția produselor cumpărate de către clienți. Vă rugăm astfel să luați la cunoștința de prezentele condiții generale de acordare a garanției și păstrați factura de achiziție, pentru eventuale reclamații privind lipsa de conformitate a produsului.

Pentru orice reclamație referitoare la eventuale neconformități ale produsului achiziționat vă rugăm să ne informați în termen de 24 de ore de la data primirii produsului la adresa de email sales@irinaschrotter.com

Informațiile și pictogramele privind compoziția și instrucțiunile de curățare și întreținere a produselor, se găsesc fie pe eticheta interioară a produselor, fie pe eticheta din carton atașată acestora, fie in descrierea produselor din pagina dedicată, pe www.irinaschrotter.com. Acestea sunt specifice fiecărui tip de produs. Vă rugăm sa consultați semnificația pictogramelor, pentru a identifica modalitățile de întreținere/ curățare specifice fiecărui tip de produs.

Durata de garanție este limita de timp care curge de la data cumpărării produsului, până la care SC EXCLUSIV COMP SRL își asuma responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului achiziționat, pe cheltuiala sa, dacă deficiențele nu vă sunt imputabile. Produsele comercializate pe site-ul www.irinaschrotter.com beneficiază de o garanție comercială de 30 de zile de la data livrării produsului către client.

Pentru acordarea garanției vă rugăm să consultați și să respectați instrucțiunile de curățare și întreținere specifice fiecărui produs. Garanția nu este aplicabilă și SC EXCLUSIV COMP SRL nu poate răspunzătoare în niciun fel pentru defectele care pot apărea din cauza:

procesului de curățare/spălare/întreținere care nu respectă instrucțiunile specifice fiecărui produs, indicate conform celor de mai sus;
depozitării sau utilizării produselor în condiții de umiditate;
manipulării sau depozitării produsului în mod impropriu decolorării ca urmare a expunerii la soare, la alte surse puternice de căldură, sau la alți factori extremi de mediu în care utilizarea produsului ar fi improprie;
reparării sau modificării făcute de persoane neautorizate;
uzurii normale a produsului;
utilizării în condiții improprii, incorecte, de către consumator, altele decât cele pentru care produsul a fost proiectat.

S.C. EXCLUSIV COMP SRL. acordă consumatorului o garanție legală de conformitate, în acord cu prevederile și limitările Legii nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora si cu cele ale Ordonanței de Guvern nr. 21/1992 privind protecția consumatorului, pentru deficiențe neimputabile consumatorului, cu condiția respectării recomandărilor de utilizare și întreținere.

În cazul neconformității produsului, consumatorul are dreptul de a solicita S.C. EXCLUSIV COMP SRL., mai întâi repararea produsului, ulterior înlocuirea acestuia și, în cel din urmă, restituirea contravalorii aferente produsului.

În cazul unei reclamații, S.C. EXCLUSIV COMP SRL. poate repara produsul, înlocui produsul cu unul identic sau, dacă acesta nu este disponibil în stoc, cu un alt produs, cu posibilitatea plății sau restituirii unei diferențe de preț. Daca S.C. EXCLUSIV COMP SRL. constată că produsul nu poate fi reparat, va proceda la înlocuirea acestuia.

În cazul în care produsul nu este disponibil, iar consumatorul nu dorește înlocuirea produsului defect cu un alt produs S.C. EXCLUSIV COMP SRL. va rambursa consumatorului contravaloarea produsului, în termen de maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data primirii reclamației scrise și a produsului în cauză. Orice măsura reparatorie nu poate depăși 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința S.C. EXCLUSIV COMP SRL. lipsa de conformitate a produsului.

Deteriorările produselor, cum ar fi, de exemplu: zgârieturile, petele, rupturile, firele trase sau alte deteriorări calitative ale materialului care nu au fost aduse la cunoștința S.C. EXCLUSIV COMP SRL., în momentul recepționării produsului de către consumator, în vederea acordării garanției, nu sunt acoperite de garanție.

Intervențiile neautorizate asupra produsului, nerespectarea instrucțiunilor de întreținere si curățare, precum si utilizarea acestuia in alte condiții decât cele pentru care a fost conceput, conduc la anularea garanției.

Atenție! Vă rugăm nu tăiați eticheta interioară a produselor! Lipsa etichetei interioare duce automat la pierderea garanției.