Caută
Close this search box.

Definiții

EXCLUSIV COMP- Societatea EXCLUSIV COMP SRL, cu sediul în Iași, str. Bucium nr. 34, Secția II, etaj 1, camera S2, județul Iași înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J 22/2691/1994, CUI RO 6499172 ce este organizată și funcționează în baza legii române.

SITE – Domeniul www.irinaschrotter.com și subdomeniile acestuia.

CONȚINUT are următoarea definiție:

toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENTILOR noștri de către EXCLUSIV COMP prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al EXCLUSIV COMP UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
informații legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de EXCLUSIV COMP într-o anumită perioadă de timp;
date referitoare la EXCLUSIV COMP și SITE, sau alte date privilegiate ale acestora.

SERVICIU – serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile disponibile publicului din cadrul SITEULUI, în sensul în care se acordă posibilitatea CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând dar nelimitându-se și alte mijloace de comunicare la distanță.

CONT – secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului/Client transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul acestuia în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții produse, etc.).

CLIENT – persoană fizică/persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către EXCLUSIV COMP (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între EXCLUSIV COMP și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT

COMANDA – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

COMUNICĂRI COMERCIALE – orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush etc.) conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat/vizualizat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri adăugate În secțiunea “Cont/Coșul meu” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și/sau sondaje de opinie.

CONTRACT LA DISTANȚĂ – conform definiției cuprinse in OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor În cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea si completarea unor acte normative art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: ”orice contract încheiat între profesionist si consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la, și inclusiv în momentul in care este încheiat contractul”;

DATE CU CARACTER PERSONAL – orice informație privind o persoana fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); în principiu, reprezintă date personale: numele și prenumele persoanei, domiciliu, adresa de email, CNP-ul, număr de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de localizare etc.

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

CONSIMȚĂMÂNT – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

NEWSLETTER – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ – toate drepturile materiale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

TRANZACȚIE – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către EXCLUSIV COMP, Cumpărătorului, fie prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător/ fie prin transfer bancar/ fie prin plata ramburs la momentul livrării bunului, indiferent de modalitatea de livrare.

General
2.1. Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Siteului/Conținutului de către Client. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție acest document pentru a fi deplin informat cu privire la implicațiile juridice privind utilizarea Siteului și plasarea de comenzi.

2.2. Furnizarea produselor/serviciilor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Optând pentru înregistrare, Utilizatorul/Clientul se obliga sa furnizeze corect numele, adresa și alte informații necesare în vederea operării comenzilor plasate. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați meniul “date personale” din cadrul aplicației „Contul meu”.

2.3. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea, Conținutului, implică acceptarea Utilizatorului sau Clientului prezentelor termeni si condiții; Clientul se obligă să analizeze anterior fiecărei tranzacții Termenii si Condițiile care pot fi actualizate, modificate si completate. În cazul unor neînțelegeri se aplică Termenii si condițiile în vigoare la momentul comenzii si notificării acestuia in scris de către EXCLUSIV COMP.

2.4. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Siteului disponibil publicului larg, www.irinaschrotter.com

2.5. Prin folosirea Siteului/Conținutului/Serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natură produse Siteului, Conținutului, Serviciului www.irinaschrotter.com

2.6. În situația în care Utilizatorul sau Clientul nu dorește să mai primească din partea EXCLUSIV COMP newsletters/alerte și/sau comunicări efectuate în scop de marketing si publicitate/promoțional prin intermediul oricărui canal de comunicare (electronic, telefonic, etc) poate efectua solicitarea de DEZABONARE disponibilă în cuprinsul oricărei comunicări primită prin e-mail

2.7. Acest Site este adresat doar Utilizatorilor persoane fizice care au cel puțin 18 ani.

Conținut
3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a EXCLUSIV COMP, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. Utilizatorului sau Clientului nu îi este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe persoane, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de EXCLUSIV COMP, includerea oricărui conținut în afara site-ului www.irinaschrotter.com

3.3. Orice tip de Conținut la care Utilizatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor prezentelor Termeni și Condiții

3.4. Utilizatorul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezentelor Termeni și Condiții.

3.5. Niciun Conținut transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu Constituie o obligație contractuală din partea EXCLUSIV COMP și/sau al angajatului sau colaboratorului EXCLUSIV COMP care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care acesta exista, fata de respectivul conținut.

3.6. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Termeni și Condiții sau de eventualul acord de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta exista.