TERMENI SI CONDIȚII
 

 1. Definiții

 

EXCLUSIV COMP- Societatea EXCLUSIV COMP SRL, cu sediul în Iași, str. Bucium nr. 34, Secția II, etaj 1, camera S2, județul Iași înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr J 22/2691/1994, CUI RO 6499172  ce este organizată și funcționează în baza legii române.

 

SITE - Domeniul www.irinaschrotter.com și subdomeniile acestuia.

 

CONȚINUT are următoarea definiție:

 • toate informațiile de pe SITE care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament numeric;
 • conținutul oricărui e-mail trimis UTILIZATORILOR sau CLIENTILOR noștri de către EXCLUSIV COMP prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al EXCLUSIV COMP UTILIZATORULUI sau CLIENTULUI, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile si/sau tarifele practicate de EXCLUSIV COMP într-o anumită perioadă de timp;
 • date referitoare la EXCLUSIV COMP și SITE, sau alte date privilegiate ale acestora.

 

SERVICIU - serviciul de comerț electronic condus exclusiv pe porțiunile disponibile publicului din cadrul SITEULUI, în sensul în care se acordă  posibilitatea CLIENTULUI să contracteze produse și/sau servicii folosind mijloace exclusiv electronice, incluzând dar nelimitându-se și alte mijloace de comunicare la distanță.

 

CONT - secțiunea din Site formată dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Cumpărătorului/Client transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul acestuia în Site (Comenzi, facturi fiscale, garanții produse, etc.)..

 

CLIENT - persoană fizică/persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către EXCLUSIV COMP (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între EXCLUSIV COMP și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT

 

COMANDA - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.

 

COMUNICĂRI COMERCIALE - orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/SMS/telefonic/mobile push/webpush etc.) conținând informații generale si tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat/vizualizat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Bunuri adăugate În secțiunea “Cont/Coșul meu” precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetări de piață și/sau sondaje de opinie.

 

CONTRACT LA DISTANȚĂ - conform definiției cuprinse in OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor În cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea si completarea unor acte normative art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: ”orice contract încheiat între profesionist si consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezența fizică simultană a profesionistului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, până la, și inclusiv în momentul in care este încheiat contractul”;

 

DATE CU CARACTER PERSONAL - orice informație privind o persoana fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); în principiu, reprezintă date personale: numele și prenumele persoanei, domiciliu, adresa de email, CNP-ul, număr de telefon, coduri de identificare client/identificator online, date de localizare etc.

 

OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL – înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

 

CONSIMȚĂMÂNT – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

NEWSLETTER - mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra Bunurilor și Serviciilor și/sau a promoțiilor desfășurate de Vânzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea Vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

 

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ - toate drepturile materiale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

 

TRANZACȚIE - încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de către EXCLUSIV COMP, Cumpărătorului, fie prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către Vânzător/ fie prin transfer bancar/ fie prin plata ramburs la momentul livrării bunului, indiferent de modalitatea de livrare.

 

 1. General

2.1. Prezentul document stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Siteului/Conținutului de către Client. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție acest document pentru a fi deplin informat cu privire la implicațiile juridice privind utilizarea Siteului și plasarea de comenzi.

2.2. Furnizarea produselor/serviciilor va începe imediat după îndeplinirea tuturor formalităților de înregistrare cerute. Optând pentru înregistrare, Utilizatorul/Clientul se obliga sa furnizeze corect numele, adresa și alte informații necesare în vederea operării comenzilor plasate. Pentru corectarea sau actualizarea acestor informații, accesați meniul "date personale" din cadrul aplicației „Contul meu”.

2.3. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea si vizualizarea, Conținutului, implică acceptarea Utilizatorului sau Clientului prezentelor termeni si condiții; Clientul se obligă să analizeze anterior fiecărei tranzacții Termenii si Condițiile care pot fi actualizate, modificate si completate. În cazul unor neînțelegeri se aplică Termenii si condițiile în vigoare la momentul comenzii si notificării acestuia in scris de către EXCLUSIV COMP.

2.4. Accesul la Serviciu se face exclusiv prin accesarea Siteului disponibil publicului larg, www.irinaschrotter.com

2.5. Prin folosirea Siteului/Conținutului/Serviciului, Utilizatorul sau Clientul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta răspunde pentru orice daune materiale, intelectuale, electronice sau de orice alta natură produse Siteului, Conținutului, Serviciului www.irinaschrotter.com

2.6. În situația în care Utilizatorul sau Clientul nu dorește să mai primească din partea EXCLUSIV COMP newsletters/alerte și/sau comunicări efectuate în scop de marketing si publicitate/promoțional prin intermediul oricărui canal de comunicare (electronic, telefonic, etc) poate efectua solicitarea de DEZABONARE disponibilă în cuprinsul oricărei comunicări primită prin e-mail

2.7. Acest Site este adresat doar Utilizatorilor persoane fizice care au cel puțin 18 ani.

 

 1. Conținut

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe Site, este proprietatea exclusivă a EXCLUSIV COMP, acesteia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

3.2. Utilizatorului sau Clientului nu îi este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe persoane, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, expunerea, includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel original intenționat de EXCLUSIV COMP, includerea oricărui conținut în afara site-ului www.irinaschrotter.com

3.3. Orice tip de Conținut la care Utilizatorul sau Clientul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența prevederilor prezentelor Termeni și Condiții

3.4. Utilizatorul sau Clientul poate copia, transfera și/sau utiliza conținutul numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intră în conflict cu prevederi ale prezentelor Termeni și Condiții.

3.5. Niciun Conținut transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu Constituie o obligație contractuală din partea EXCLUSIV COMP și/sau al angajatului sau colaboratorului EXCLUSIV COMP care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care acesta exista, fata de respectivul conținut.

3.6. Este interzisă orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin Termeni și Condiții sau de eventualul acord de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta exista. 1. Contact pentru Clienți si Utilizatori

4.1. EXCLUSIV COMP  publică pe Site datele complete și corecte de identificare și contactare de către Client/Utilizator.

4.2. Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe site, Utilizatorul sau Clientul declară și acceptă să fie contactat prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice, de către EXCLUSIV COMP (fără însă a exista o obligație din partea societății în acest sens) înțelegând că prin completarea informațiilor cu privire la datele sale de contact, precum nume, prenume, adresa de e-mail, nr. de telefon etc. aceste date urmează a fi prelucrate și evidențiate în baza de date în scopul îmbunătățirii relațiilor comerciale, respectiv în scopul bunei desfășurări a activității economice și comerciale ale companiei. Pentru detalii și informații suplimentare legate de prelucrarea și administrarea datelor tale cu caracter personal vă rugăm sa vizualizați și secțiunea Politica De Confidențialitate.

4.3. Completarea parțială sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în nici un fel un angajament din partea EXCLUSIV COMP  de a contacta Utilizatorul sau Clientul.

4.4. Clientul declară expres că datele de contact furnizate îi aparțin (adresă de email, număr de telefon, adresă de livrare, etc.) și ca vor putea fi folosite de către EXCLUSIV COMP în comunicările sale cu Clientul.

 

 1. Newsletters/Alerte

5.1. În momentul in care, Utilizatorul sau Clientul își creează un Cont pe Site, acceptând Termeni si Condiții, acesta are dreptul de a-și exprima sau nu acordul cu privire la primirea de newsletters și/sau alerte din partea EXCLUSIV COMP prin modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin e-mail, mesaje scurte (SMS) sau prin anunțuri pe site.

5.2. Datele preluate de la Client/Utilizator în scopul expedierii de newsletters și/sau alerte, pot și vor fi folosite de către EXCLUSIV COMP în limitele Politicii De Confidențialitate.

5.3. Renunțarea la primirea newsletters și/sau alertelor de către Utilizator sau Client se poate face în orice moment:

5.3.1. Folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newsletters și/sau alerte primite (in partea de jos a e-mail-ului in secțiunea „Click aici pentru dezabonare”), acolo unde aceasta opțiune este tehnic posibilă;

5.3.2. Prin modificarea acceptului său de a primi newsletters și/sau alerte și folosind pagini din zonele restricționate, în cadrul Contului individual al Membrului, de pe www.irinaschrotter.com

5.3.3. Prin contactarea EXCLUSIV COMP la datele de mai sus astfel cum sunt precizate în art. 2.6 și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată sa pretindă celeilalte daune-interese.

5.4. Retragerea consimțământului cu privire la primirea newsletters și/sau alertelor nu implica renunțarea la acceptul dat pentru prezentele Termeni și Condiții și se produce efecte doar pentru viitor ulterior comunicării intenției de retragere.

5.5. EXCLUSIV COMP își rezerva dreptul de a selecționa persoanele cărora le va trimite newsletters și/sau alerte cât și dreptul de a elimina din baza sa de date orice Utilizator sau Client care și-a exprimat anterior consimțământul de a primi newsletters și/sau alerte, fără nici un angajament ulterior din partea EXCLUSIV COMP, sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

 

 1. Politica de confidentialitate

Depunem toate eforturile pentru a vă asigura că vă protejăm și respectăm confidențialitatea datelor dvs. cu caracter personal prin implementarea măsurilor necesare prevăzute de normele și reglementările în vigoare privind protecția datelor, inclusiv Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția datelor (“ RGPD”).

Vă rugăm astfel să accesați linkul dedicat special Politicii de Confidențialitate a Site-ului

 

 1. Politica de utilizare Cookie-uri pe www.irinaschrotter.com

Cookie-ul este un fișier de mici dimensiuni, un text special, deseori codificat, trimis de un server unui navigator web și apoi trimis înapoi (nemodificat) de către navigator, de fiecare data când accesează acel server. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome, Mozilla) si este complet “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului). Cookie-urile sunt folosite pentru autentificare precum și pentru urmărirea comportamentului utilizatorilor; aplicații tipice sunt reținerea preferințelor utilizatorilor și implementarea sistemului de „coș de cumpărături”.

Aceste fișiere fac posibila recunoașterea terminalului utilizatorului și prezentarea conținutului într-un mod relevant, adaptat preferințelor utilizatorului. Cookie-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare si susțin eforturile EXCLUSIV COMP pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex: – preferințele în materie de confidențialitate online și istoricul coșului de cumpărături. De asemenea, sunt utilizate în pregătirea unor statistici anonime agregate care ajută la înțelegerea modalității în care un utilizator beneficiază de ofertele  www.irinaschrotter.com, permițând îmbunătățirea structurii și conținutului dar excluzând identificarea personală a utilizatorului.

O vizita pe www.irinaschrotter.com poate plasa: Cookie-uri de performanța a site-ului, Cookie-uri de analiză a vizitatorilor, Cookie-uri pentru geotargetting, Cookie-uri de înregistrare, Cookie-uri pentru publicitate sau Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Datele personale colectate prin utilizarea Cookie-urilor pot fi colectate doar pentru a facilita anumite funcționalități pentru utilizator și sunt criptate întru-un mod care face imposibil accesul persoanelor neautorizate la ele. În general, o aplicație folosită pentru accesarea paginilor web permite salvarea Cookie-urilor pe terminal în mod implicit. Aceste setări pot fi schimbate în așa fel încât administrarea automată a Cookie-urilor să fie blocată de browser-ul web sau utilizatorul să fie informat de fiecare dată când cookie-urile sunt trimise către terminalul său.

Informații detaliate despre posibilitățile si modurile de administrare a Cookie-urilor pot fi găsite în zona de setări a aplicației (browser-ului web). Limitarea folosirii Cookie-urilor poate afecta anumite funcționalități ale www.irinaschrotter.com. Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase și adaptată preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri si cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile; dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo etc.

Exemple de întrebuințări importante ale cookie-urilor:

 • Conținut și servicii adaptate preferințelor utilizatorului – categorii de produse și servicii.
 • Acces adaptat pe interesele utilizatorilor – reținerea parolelor.
 • Reținerea filtrelor de protecție a copiilor privind conținutul pe Internet (opțiuni family mode, funcții de safe search).
 • Măsurarea, optimizarea și caracteristicile de analytics – cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de conținut este vizualizat și modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex prin motoare de căutare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile derulează aceste analize a utilizării lor pentru a îmbunătăți site-urile în beneficiul userilor.

Cookie-urile NU sunt viruși și folosesc formate tip plain text; nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. în consecința, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși.

Întrucât cookie-urile pot fi folosite pentru scopuri negative deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât si pe mai multe alte siteuri, fiind folosite ca o formă de Spyware (spionaj privind activitatea consumatorului), multe produse anti-spyware marchează cookie-urile în mod constant pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare anti-virus/anti-spyware.

În general browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare a cookie-urilor, perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site.

Deoarece protecția identității este foarte valoroasa si reprezintă dreptul fiecărui utilizator de internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit in mod constant in ambele sensuri informații între browser și website, daca un atacator sau persoana neautorizata intervine in parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla daca browserul se conectează la server folosind o rețea necriptata (ex: o rețea WiFi nesecurizata). Alte atacuri bazate pe cookie implica setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Este foarte important ca Utilizatorul sa aleagă metoda cea mai potrivită de protecție a informațiilor personale și să:

 • Particularizeze setările browserului în ceea ce privește cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securității utilizării cookie-urilor.
 • Seteze termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare și al datelor personale de acces.
 • Ia în considerare setarea browserului pentru a șterge datele individuale de navigare de fiecare data când închideți browserul. Aceasta este o varianta de a accesa site-urile care plasează cookie-uri și de a șterge orice informație de vizitare la închiderea sesiunii navigare.
 • Instaleze și să actualizeze constant aplicații antispyware.

 

 1. Plata cu cardul

În cazul în care Clientul optează pentru plata online cu cardul a contravalorii comenzilor, contractului și/sau contractelor, autorizarea și remiterea spre decontare a tranzacțiilor de acceptare card se realizează exclusiv prin intermediul societății comerciale Raiffeisen Bank S.A., prin soluția integrată oferită de aceasta; Raiffeisen Bank S.A., este furnizorul SC EXCLUSIV COMP de soluție software de facilitare a comerțului electronic adică servicii de plată, administrare plăti și protecție antifraudă.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci romanești și străine sub siglele VISA si MasterCard cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online.

EXCLUSIV COMP nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.

 

 1. Politica de vânzare online

9.1 Acces la serviciu

9.1.1 Accesul la serviciu este permis oricărui Utilizator care posedă sau își creează un Cont pe sit..

9.1.2. Pentru a i se permite accesul la serviciu, Utilizatorul va trebui să accepte prevederile cuprinse în Termeni și Condiții.

9.1.3. EXCLUSIV COMP își rezervă dreptul de a limita accesul clientului la Serviciu și campanii marketing (de a nu-l include în campania de promovare și fidelizare, de a-i permite să comande doar cu plata în avans, etc.) precum și dreptul de a anula comenzile deja plasate în următoarele cazuri:

 • plasarea si refuzarea a mai mult de doua comenzi în sistemul de plata la livrare, mai mult de 2 comenzi ulterior anulate de către Client prin utilizarea butonului „Anulează comanda” sau notificare din partea lui trimisa in scris pe adresa de email sales@irinaschrotter.com
 • modificarea comenzilor în sensul renunțării la 2 produse lunar din comenzile plasate, prin comunicare  scrisă din partea Clientului către adresa de email sales@irinaschrotter.com
 • folosirea unui limbaj tendențios,
 • încălcarea dreptului de proprietate intelectuală etc.,
 • accesul și existența Contului Clientului ar putea prejudicia în vreun fel EXCLUSIV COMP

9.1.4. Fiecare Utilizator poate avea un singur Cont. Este interzisă partajarea unui Cont între mai mulți Utilizatori/Clienți.

9.1.5. În situația în care se descoperă accese partajate de mai mulți Clienți, EXCLUSIV COMP își rezervă dreptul de a anula sau a suspenda accesul Clientului la Conținut sau Serviciu. Daca exista comenzi plasate din conturile suspendate sau anulate, acestea vor fi anulate automat.

9.1.6. EXCLUSIV COMP poate refuza o comanda în urma unei notificări prealabile adresate Clientului, fără a exista obligații între părți și fără ca o parte sa poată pretinde daune, pentru următoarele situații:

 • eșuarea / invalidarea tranzacției online;
 • neacceptarea de către banca emitentă a cardului Clientului / a tranzacției;
 • furnizarea de date incomplete sau incorecte de către Client;
 • activitatea Clientului poate produce daune site-ului www.irinaschrotter.com, societății EXCLUSIV COMP și /sau partenerilor săi;
 • Clientul folosește Serviciul într-un mod neconform uzanțelor normale si bunei-credințe sau își exercită drepturile în scopul de a vatămă sau păgubi EXCLUSIV COMP ori într-un mod excesiv și nerezonabil, contrar bunei-credințe;
 • livrări consecutiv eșuate din culpa Clientului;
 • alte motive justificate (de ex. : plasarea si renunțarea nejustificata la mai mult de 2 comenzi într-un interval de 30 zile).

 

9.2. Produse si servicii

9.2.1. EXCLUSIV COMP poate publica pe site informații despre produse, servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care EXCKLUSIV COMP are încheiate contracte sau acorduri de parteneriat, într-o anumită perioadă și în limita stocului disponibil.

9.2.2. Produsele și/sau serviciile achiziționate prin intermediul serviciului sunt destinate exclusiv uzului personal al Clientului, în sensul în care acestea nu pot face obiectul altor activități comerciale ulterioare din partea Clientului fără acordul EXCLUSIV COMP

9.2.3. EXCLUISV COMP poate limita capacitatea de achiziționare a unor produse sau servicii disponibile pe site la un moment dat, unuia sau mai multor Clienți, pe motive întemeiate.

9.2.4. Toate tarifele aferente produselor sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) sau valută si includ TVA. Pentru comenzile externe

9.2.5. Facturarea produselor achiziționate se face în RON sau în valută folosind informațiile furnizate de Client in formularul destinat. EXCLUISV COMP nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Client pentru factură sau de imposibilitatea deducerii unor cheltuieli datorita informațiilor furnizate incorecte de către Client. Facturile se emit astfel: pentru plățile efectuate anterior primirii produselor si serviciilor se emite factura de avans iar pentru plățile efectuate la momentul primirii produselor se emite factura finală la momentul expedierii către Client (predării către curier). Pentru corecții (anulari, retur) se emit facturi de storno. Toate facturile sunt emise si înregistrate automat și incluse în raportările fiscale. Nu se accepta corecții cu excepția acelor modificări ale facturilor efectuate prin metodele și la termenele legale.

9.2.6. Plata produselor și/sau a serviciilor achiziționate prin intermediul serviciului se poate face atât online cu cardul de debit,  prin transfer bancar cât și la livrare către curier numai în numerar.

9.2.7. în cazul plaților online cu cardul, EXCLUISV COMP nu este / nu poate fi făcută responsabilă pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poarta numai Clientul.

9.2.8 Plata în numerar sau prin intermediul sistemul POS (plata direct la agent cu card-ul) este o metoda de achitare întârziata a produselor, cu risc pentru EXCLUSIV COMP de retragere a Clientului din Contract. De aceea aceasta opțiune este disponibila doar in anumite cazuri si doar pentru anumite produse, iar EXCLUSIV COMP își rezerva toate drepturile de a aplica sau nu aceasta opțiune în funcție de criterii interne. În momentul plasării comenzii Clientul este informat și acceptă expres metoda de plata selectată/disponibilă.

9.2.9. Informațiile din evenimentele de vânzare folosite pentru descrierea produselor, caracteristici si greutate disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / link-uri către alte site-uri etc) nu reprezintă o obligație contractuală din partea EXCLUSIV COMP, acestea fiind cu titlu de prezentare. EXCLUSIV COMP poate retrage o oferta de produse sau o poate modifica in orice moment până la plasarea comenzii, fără a datora daune sau alte penalități către nici un potențial client.

9.2.10. In imaginile produselor și/sau serviciilor EXCLUSIV COMP își rezervă dreptul de a utiliza și alte produse (accesorii / etc) care pot să nu fie incluse în costurile produselor respective și implicit nu vor fi livrate la achiziția produselor. În acest caz, se precizează expres in descrierea produselor ce bun este de vânzare și se marchează și în imagine.

9.3. Comanda online

9.3.1. Clientul poate efectua comenzi de produse comercializate la un moment dat, exclusiv pe site, ofertele fiind limitate in timp (după perioada indicată nu se mai pot plasa comenzi și articolele nu mai sunt vizibile pe www.irinaschrotter.com). Prețul afișat pe site la momentul comenzii nu se va modifica, fiind ferm. Pentru o oferta care a expirat nu mai pot fi plasate comenzi. EXCLUSIV COMP poate modifica oricând prețuri, oferte, cantități conform criteriilor interne (locația geografică, disponibilitate stoc etc) cu respectarea comenzilor/contractelor deja plasate. EXCLUSIV COMP nu poate fi obligată să păstreze un anume preț decât pentru comenzile plasate; potențialii Clienți care vizualizează ofertele dar nu plasează comenzi nu pot solicita un preț/oferta diferit de cel afișat pe site-ul www.irinaschrotter.com.

9.3.2. Prin finalizarea comenzii Clientul consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării comenzii, denumită în cadrul acestui document și comandă emisă.

9.3.3. Contractul la distanță este considerat încheiat de către EXCLUSIV COMP atunci când comanda plasată de către Client este confirmată electronic de către EXCLUSIV COMP. Mai mult, înainte de a valida comanda Clientului și înainte de a expedia produsele, EXCLUSIV COMP are dreptul să contacteze Clientul, prin orice mijloc disponibil / agreat de EXCLUSIV COMP (telefonic sau e-mail), pentru a obține confirmarea personală de către Client a datelor sale de identificare si livrare. Clienții acceptă ca EXCLUSIV COMP nu poate fi forțat sa valideze/livreze produse către persoane care nu au confirmat datele de livrare si identificare.

9.3.4. În cazul rezoluțiunii sau, după caz, rezilierii contractului din culpa EXCLUSIV COMP , dacă Clientul a efectuat plata în avans, prin transfer bancar confirmat sau prin soluția online de plata cu cardul și in care banca emitentă a cardului Clientului a autorizat tranzacția bancara, suma aceasta va fi rambursată de către EXCLUSIV COMP in maxim 7 zile de la momentul rezilierii contractului.

9.3.5. În cazul in care unele produse comandate de către Client printr-o comanda efectuată cu plata efectuata în avans (prin transfer bancar confirmat sau prin soluția online de plată cu cardul) nu mai sunt disponibile pe stoc din motive independente de EXCLUSIV COMP, EXCLUSIV COMP va informa clientul asupra acestui fapt imediat ce cunoaște indisponibilitatea si va dispune rambursarea sumelor achitate in avans in termen de maxim 7 zile de la notificarea clientului..

9.3.6. O comanda plasată poate fi modificată numai în următoarele situații și doar la solicitarea Clientului. Clientul va solicita acest lucru în scris, trimițând un e-mail pe sales@irinaschrotter.com menționând clar solicitarea și numărul comenzii:

 • Clientul renunță la un produs și notifica EXCLUSIV COMP înainte de expedierea comenzii
 • Creșterea cantității dintr-un produs deja existent într-o comanda, produs ce se afla într-o campanie activă la momentul solicitării suplimentării comenzii
 • Întârzierea livrării cu 30 zile peste limita maximă de livrare, aceasta având posibilitatea de a fi modificată și din Contul de client.
 • Modificarea adresei de livrare
 • Cumularea comenzilor (valabil doar pentru comenzile cu plata la livrare) cu perioade de livrare apropiate (maxim o zi diferența a ultimei zile din interval).
 • Modificarea metodei de plata
 • Modificare date pentru facturare. Pentru facturile emise deja nu se pot efectua modificări privind persoana juridica/fizică (înlocuire cu o nouă persoană), doar corecturi (ale denumirii/nume, date contact etc).

9.3.7. Comenzile nu pot fi modificate, în cazul in care Clientul optează pentru plata online sau prin transfer bancar a contravalorii acestora.

9.3.8. În cazul în care un Client își modifică datele personale, folosind formularele disponibile pe site, toate comenzile în derulare existente la acel moment, își păstrează datele definite/acceptate de către Client înainte de momentul modificării, luând-se în considerare pentru livrare și contact, noile date modificate corespunzător.

9.3.9. O comanda plasată poate fi anulata înainte de expedierea acesteia prin intermediul butonului "Anulează comanda" din Contul Clientului sau prin solicitarea Clientului în scris trimițând un e-mail la adresa sales@irinaschrotter.com menționând clar anularea și numărul comenzii.

9.3.10. La orice comandă plasată clientul este obligat să verifice și să accepte cadrul contractual.

9.4. Comanda telefonica

9.4.1. Clientul / Membrul nu poate efectua comenzi telefonice. Clientul / Membrul nu poate solicita modificarea comenzii la telefon.

9.5. Contract si finalizare

9.5.1. EXCLUSIV COMP va emite și transmite către Client toate documentele necesare care sa ateste achiziționarea produselor/serviciilor de către Client conform legislației în vigoare.

9.5.2. EXCLUSIV COMP va facilita informarea Clientului asupra stadiului de finalizare în care se afla comanda sa prin trimiterea unui e-mail de informare la adresa indicată de acesta. Factura emisă va cuprinde toate mențiunile obligatorii în conformitate cu art. 319 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si va putea fi descărcată în format .pdf din contul Membrului.

9.5.3. Contractul la care se adaugă documentele care atesta livrarea către Client a coletului de către curier (AWB semnat si decontat) din partea EXCLUSIV COMP, devine Contract onorat.

9.5.4. Contractul este încheiat pe durată determinată. Acesta va fi considerat ca fiind încetat în momentul în care pârțile își vor fi executat obligațiile reciproce în termenele și condițiile stabilite prin Termeni și Condiții

9.5.5 În cazul în care există diferențe între numărul de produse comandate (așa cum poate fi accesată din "Contul meu") și conținutul coletului, Clientul are obligația de a notifica EXCLUSIV COMP și în maximum 24 de ore de la recepția coletului telefonic la numărul 0232230988 sau prin e-mail către adresa sales@irinaschrotter.com cu detaliile aferente (foto, explicații etc).

 

9.6. Transport

9.6.1. Costurile transportului în sistem de curierat a produselor achiziționate pe site-ul www.irinaschrotter.com de la EXCLUSIV COMP se calculează și sunt comunicate Clientului la momentul plasării comenzii în funcție de criteriile specifice comenzii (volum, greutate, materiale). EXCLUSIV COMP estimează pe baza unor indicatori interni costul transportului si Clientul acceptă în mod expres prin plasarea comenzii estimările pentru costul transportului si manevrării, indiferent de datele care au stat la baza determinării acestui cost.

În consecință, Clientul nu poate solicita ulterior plasării comenzii un cost inferior al transportului pe baza unor cântăriri sau măsurări proprii ale coletului. EXCLUSIV COMP oferă serviciul de livrare până in fata ușii locuinței/imobilului din adresa de livrare specificată în momentul plasării comenzii, atât timp cât caracteristicile/particularitățile locației permit efectuarea livrării fără încălcarea reglementarilor legale privind securitatea muncii.

9.6.2. Timpul de livrare al unei comenzi este comunicat la plasarea acesteia și este un interval de zile influențat de: transportul bunurilor realizat de transportatorul agreat, zile lucrătoare din luna, numărul produselor din comandă și timpii de procesare a fiecărui produs etc. Timpul total de livrare poate fi decalat de un produs cu perioada mai lungă, astfel ca Clientul accepta ca prin cumularea a mai multe produse într-o comandă decalează livrarea produselor pana la data cea mai îndepărtată. Ca regula, produsele dintr-o comanda sunt livrare într-un singur pachet cu un AWB unic (nu se livrează parțial produsele dintr-o comandă).

Livrările se vor efectua de regulă în interiorul perioadei asumate la plasarea comenzii adică maxim 10 zile lucrătoare și Clientul poate obține informații privind statusul livrării în orice moment. În cazul în care produsul poate să fie livrat cu depășirea termenului susmenționat, EXCLUSIV COMP va informa de îndată Clientul prin E-mail oferind doua opțiuni: Clientul poate fie renunța (în scris) la comanda/produs, fie acceptă noul termen de livrare propus. În eventualitatea in care plata a fost efectuata în avans prealabil livrării, sumele plătite vor fi rambursate in totalitate conform legii, in termen de maximum 14 zile de la data renunțării.

 

9.7. Calitate si garanții

9.7.1. EXCLUSIV COMP respectă prevederile de garanție conform legislației romanești in vigoare. Detalii clare legate de aceste garanții sunt date de către fișele produselor și niciun Client nu poate solicita o garanție extinsă, mai mult decât cea menționata. Pentru detalii vă rugăm consultați secțiunea Garanții a prezentului Site

 

9.8. Renunțarea la contract si returnarea produselor

9.8.1. Pentru detalii legate de renunțarea la contract și returnarea produselor vă rugăm consultați secțiunea Politică de Retur a prezentului Site

 1. Limitare de responsabilitate

10.1 EXCLUSIV COMP nu poate fi ținuta responsabilă în nici un fel în fața niciunui Membru/Client care utilizează Siteul sau Conținutul, altfel decât în limita articolelor ce constituie Termeni si Condiții.

10.2. În cazul în care un Utilizator/Client consideră că un Conținut expediat prin orice mijloc de către EXCLUSIV COMP violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi, acesta poate sa contacteze pentru detalii EXCLUSIV COMP, conform detaliilor de contact la sales@irinaschrotter.com astfel încât EXCLUSIV COMP sa poată lua o decizie în cunoștința de cauză.

10.3. EXCLUSIV COMP nu garantează Utilizatorului sau Clientului acces pe site sau la serviciu, în lipsa înregistrării de către acesta din urmă prin parcurgerea etapelor de înregistrare de pe site, si nu îi conferă dreptul de a descarcă sau de a modifica parțial și/sau integral conținutul, de a reproduce parțial sau integral conținutul, de a copia, sau de a exploata orice conținut in orice alta maniera, sau de a transfera vreunui terț orice conținut asupra căruia are și/sau a obținut acces, în baza unui acord de utilizare, fără acordul prealabil scris al EXCLUSIV COMP

10.4. EXCLUSIV COMP nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura altor site-uri la care se ajunge prin legături din conținut, indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poarta, integral, proprietarii acestora.

10.5. EXCLUSIV COMP este exonerata de orice vina in cazul utilizării siteurilor și/sau al conținutului transmis către Utilizator sau Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul siteurilor, e-mail-ului sau al unui angajat al EXCLUSIV COMP, atunci când aceasta utilizare a conținutului poate sau produce pagube de orice natura Utilizatorului Clientului ăi/sau oricărui terț implicat in acest transfer de Conținut.

10.6. EXCLUSIV COMP nu oferă niciun fel de garanții directe sau indirecte că:

 • serviciul va fi potrivit cerințelor clientului
 • serviciul va fi neîntrerupt, sigur sau fără erori de orice fel
 1. Forța majoră și cazul fortuit

11.1. Exceptând cazurile în care nu au prevăzut in mod expres altfel, nici una din pârțile unui contract încheiat, care este încă în derulare, nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea la termen și/sau in mod corespunzător, total sau parțial, a oricăreia din obligațiile care îi incumba în baza contractului, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de un eveniment de forță majoră.

11.2. Partea sau reprezentantul legal al parții care invoca evenimentul mai sus menționat este obligat să aducă la cunoștința celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acestuia și să ia orice măsuri care-i stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor respectivului eveniment.

11.3. Partea sau reprezentantul legal al parții care invoca evenimentul mai sus menționat este exonerat de la aceasta obligație numai în cazul în care evenimentul o împiedica să o ducă la bun sfârșit.

11.4. Daca in termen de 15 zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

11.5. Partea care invoca evenimentul de forță majoră trebuie sa facă dovada imposibilității executării obligațiilor în termen de 30 zile de la data producerii evenimentului

 

 1. Litigii

12.1. Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc siteurilor și/sau al oricărui conținut trimis de către EXCLUSIV COMP Utilizatorului/Clientului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile "Termeni si condiții".

12.2. Orice dispută cu referire la prezentele Termeni si Condiții care ar putea sa apară intre Utilizator/Client si EXCLUSIV COMP se va rezolva pe cale amiabilă.

12.3. Orice dispută, de orice fel, care ar putea sa apară între Utilizator și EXCLUSIV COMP sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabila. Daca aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă de la sediul EXCLUSIV COMP

12.4. Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

12.5. Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat in conformitate cu legislația română.